Tijdens een recent commissiedebat heeft Marnix van Rij, de staatssecretaris van Financiën, besproken dat hij extern juridisch advies heeft ingewonnen. Dit volgde na een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant aangaande monopolievergunningen van de Nederlandse Loterij (NLO). Van Rij benadrukte dat een definitief besluit over de toekomst van de NLO door het volgende kabinet genomen zal worden. Hij heeft ook mogelijke toekomstrichtingen voor de NLO besproken. Dit inclusief de privatiseringsopties en de invloed van het traject op de toekomstige beslissingen over Holland Casino.

Toekomst Nederlandse loterij – Juridische overwegingen bij privatisering

Van Rij heeft aandacht besteed aan de complexiteit van het privatiseren van de NLO. Dit vooral met betrekking tot het behoud van monopolievergunningen. Deze zorg kwam naar voren na een rechtszaak die het huidige Nederlandse kansspelbeleid uitdaagde. Hierbij oordeelde de rechter dat het beleid inconsistent was geworden na de invoering van de Wet Kansspelen op afstand. Van Rij heeft benadrukt dat deze jurisprudentie belangrijk is voor de onderbouwing richting de Europese Commissie.

Varianten voor de toekomst van de Nederlandse loterij

Verder heeft Van Rij de toekomstige mogelijkheden voor de NLO toegelicht. Hieronder volledige privatisering, gedeeltelijke privatisering, of het behoud van staatsaandeelhouderschap. De staatssecretaris erkende de levendige interesse in deze kwestie onder werknemers, aandeelhouders en goede doelenorganisaties.

Een definitieve beslissing hierover wordt echter uitgesteld tot na de evaluatie van de Wet Koa. Het volgende kabinet zal hierover moeten beslissen. Van Rij heeft zijn voorkeur geuit voor het terugkeren naar de kernopties. Hij liet weten dat een besluit over Holland Casino nog zal worden uitgesteld om eerst de situatie rondom de NLO volledig te beoordelen.

NOCNSF en de toekomst van loterijafdrachten

In de aanloop naar het debat riep het NOCNSF de Tweede Kamer op om de loterijafdrachten voor sport en goede doelen te waarborgen. Deze afdrachten zijn essentieel voor de ondersteuning van sportbonden en verenigingen. NOC*NSF benadrukte het belang van het helder in kaart brengen en waarborgen van de impact van eventuele verzelfstandiging van de NLO op de lange termijn afdrachten.