Een goede reclame maak je niet zomaar. Er zijn dan ook veel regels verbonden voordat een reclame getoond mag worden aan het publiek. Zo is er altijd een bepaald publiek waar de reclame voor gemaakt wordt en de beelden moeten hier dan ook op maat voor worden gemaakt. Een goede reclame bevat veel elementen die perfect op elkaar afgestemd zijn. 

Zeker rondom casino’s zijn er strenge voorwaarden verbonden aan het aanbieden van gokreclames. Jongeren onder de 18 jaar mogen namelijk niet gokken, dus het is belangrijk dat de reclames aan het juiste publiek worden aangeboden. Reclames worden hierop gecontroleerd voordat ze worden blootgesteld aan het publiek.

Legaal casino Kansino

Nieuwe wet

Sinds 1 oktober 2021 is de wetgeving rondom legale casino’s aangepast. Dit heeft best een grote verandering teweeggebracht, want vanaf die dag was het voortaan legaal om online te gokken. Dit was een grote stap voor velen en het is dan ook niet gek dat er veel vragen kwamen.

Voor veel gokkers en bedrijven was het nog niet helemaal duidelijk wat er nou precies wel en niet mocht, want ondanks dat het online gokken gelegaliseerd was, werd er erg streng gecontroleerd. Nadat de Wet Kansspelen of Afstand in oktober van het jaar 2021 inging, resteerden veel vragen rondom reclames over gokspelen. 

KSA

De Kansspelautoriteit is de organisatie die alles controleert als het gaat om gokken en casino’s. Zij geven dan ook de vergunningen af en reguleren streng wat er wel en niet mag bij een online casino. Er zijn veel voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat een online casino zijn deuren mag openen en spellen mag aanbieden aan gok liefhebbers. 

De Kansspelautoriteit geeft dan ook meer duidelijkheid over wat er precies wel en niet mag op het gebied van reclames maken. De toezichthouder van de KSA realiseert zich namelijk dat er nog genoeg vragen onbeantwoord zijn. Er wordt door de KSA dan ook verwezen naar drie afzonderlijke artikelen waarin alles nog eens duidelijk wordt uitgelegd. Na het lezen hiervan, zouden er volgens de KSA dan ook geen vragen meer moeten overblijven.

Het gaat om de artikelen ‘Aanvullende eisen reclame’, ‘Bereik van uw rolmodel onder jongeren’ en ‘Richt reclame niet op kwetsbare groepen’. In deze artikelen vind je antwoorden op onder andere twee vragen die vaak gesteld worden. Zo kom je erachter op welke groepen er geen reclame gericht mag zijn en op welke groepen juist wel. Daarnaast wordt er ook wat uitgelegd over het gebruik van sporters als uithangbord.

Aanvullende eisen reclame

Er zijn sinds 1 april 2021 extra regels ingevoerd rondom het maken van gokreclames richting het Nederlandse publiek. Dit was geen 1-aprilgrap, maar vanaf die datum was ook bevestigd dat er 1 oktober van hetzelfde jaar legaal online gegokt kon gaan worden. Er zijn toen een aantal extra eisen opgelegd om het zoveel mogelijk te kunnen reguleren en controleren zodat er zo min mogelijk illegale praktijken zouden ontstaan.

Het gaat hier om de aanvullende eisen specifiek gericht op reclames, dus niet op het gokken zelf. Allereerst mag er geen gebruik worden gemaakt van persoonsgegevens. Deze regel spreekt voor zich, maar is wel belangrijk om genoemd te worden. Alles moet dus anoniem blijven en belangrijke persoonlijke informatie mag dan ook niet genoemd worden. 

Verder is een belangrijk punt dat in reclames geen bekende beroepssporters of bekende teams bestaande uit professionele sporters afgebeeld mogen worden. De Staatsloterij kreeg hiervoor een tik op de vingers, want hun reclames bevatte beelden van Wim Kieft, Marco van Basten en Oranje-internationals Davy Klaassen en Denzel Dumfries. Deze sporters zijn onder andere populair bij het jongere publiek en daarom was het belangrijk dat ze onmiddellijk uit de reclame gehaald werden. 

Het vorige punt hangt erg samen met het volgende punt. Er mogen namelijk geen rolmodellen die jonger dan 25 jaar zijn in een gokreclame voorkomen. Ook wanneer dit rolmodel een substantieel bereik heeft onder jongeren, mag hij of zij niet voorkomen in de reclame. Jongvolwassenen krijgen dan namelijk de indruk dat het vertoonde gedrag ook gewenst gedrag is; hun idolen doen er immers aan mee.

Risico jongvolwassenen

Vaak wordt er dan over de risico’s heen gekeken waardoor jongvolwassenen niet goed doorhebben wat de voor- en nadelen zijn. Ook jongeren voelen zich wellicht aangesproken wanneer hun favoriete sporter in het reclamespotje meedoet en worden dan aangespoord om ook te gaan gokken, terwijl dit verboden is onder de 18 jaar.

Een simpel punt, maar wel noemenswaardig, is dat reclames die het gokken promoten enkel na 19:00 (Algemeen) en voor 6:00 vertoond mogen worden. Overdag zul je op televisie dan ook geen gokreclames tegenkomen. Deze restrictie is in het leven geroepen om te voorkomen dat jongeren blootgesteld worden aan dergelijke reclames.

Het laatste punt van dit artikel legt uit dat er ook geen reclame mag worden gemaakt in games of op websites waar andere games worden aangeboden. Een spelmaker mag dus geen reclame maken voor een ander spel binnen hun eigen spel. Dit is verboden en er zal op worden toegezien dat dit niet gebeurt.

Extra eisen voor reclames over kansspelen op afstand

Een online casino heeft een vergunning nodig om kansspelen op afstand aan te mogen bieden. Er gelden dan nog aanvullende regels om reclame te mogen maken over het aanbieden van online gokspelen. Wil je als online casino je diensten promoten? Let dan goed op de restricties en verplichtingen waaraan je moet voldoen. Dit voorkomt een hoop gedoe en boetes. 

Allereerst zul je de reclame die je wil gaan aanbieden moeten afstemmen op de uitkomst van een verplichte risicoanalyse. Ook stem je de reclame af op een zelf uitgevoerd verslavings- en preventiebeleid. Om als online casino legaal diensten aan te mogen bieden, moet het casino beschikken over een beleid waarin wordt aangegeven hoe er wordt omgegaan met verslavingen op het gebied van gokken. De reclame zal hierop moeten worden afgestemd, zodat de twee elkaar niet tegenspreken.

Geen reclame gericht op volwassenen tussen 18 en 24 jaar

Daarnaast is het verboden om reclames te richten op jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar. Het is dan wel legaal om deel te nemen aan gokactiviteiten, maar jongvolwassenen blijven extra vatbaar voor een gokverslaving ten opzichte van ouderen. Daarom is het belangrijk dat een reclame niet specifiek op die doelgroep gericht is. Er wordt dan namelijk misbruik gemaakt van de wellicht naïviteit van jongeren. De Nederlandse Loterij maakte wel reclame op de website van GirlScene die zich richt op jongere vrouwen. Hierop stond dan ook een hoge boete.

Bij het vorige punt komt ook dat reclames niet gericht mogen worden op specifiek die personen die zich hebben uitgesloten van deelname aan gokactiviteiten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om hen die een gokverslaving hebben gehad in het verleden en daarom volledig gestopt zijn met het gokken. Zij mogen niet direct worden aangesproken in reclames. Zij zijn, net als jongeren, erg vatbaar om een gokverslaving op te lopen en hierin terug te vallen. De reclames moeten zich dus op een meer algemeen publiek richten.

Een ander punt dat ook samenhangt met het vorige is dat reclames niet gecombineerd mogen worden met uitingen over verslavingspreventie. Een reclame die wordt getoond door een online casino mag dus geen specifieke kreten bevatten over dergelijke verslavingspreventie. 

Bonussen en gokreclames

Online casino’s bieden vaak bonussen aan om nieuwe spelers te prikkelen om bij hun te komen spelen. Vaak bestaan deze bonussen uit gratis spins of extra dobbel worpen of iets dergelijks. Hiermee worden spelers geënthousiasmeerd en hopen online casino’s dat zij worden gekozen. Een verplichting die hieraan wordt gesteld, is dat online casino’s duidelijk en volledig moeten informeren over deze bonussen. Het moet voor spelers duidelijk zijn wanneer de bonussen gelden en hoe ze gebruikt kunnen worden. 

Het is verleidelijk om tijdens sportwedstrijden, paardenrennen of harddraverijen reclame te maken voor een online casino. Vaak wordt er gewed op deze activiteiten en de kans is dus groot dat het publiek voor een deel bestaat uit casino liefhebbers. Het maken van reclame tijdens deze activiteiten is echter verboden. Je zult tijdens jouw favoriete sportwedstrijd dus geen reclame voor een online casino tegenkomen. Overigens wel op reclameborden.

Wanneer mag er geen reclame worden uitgezonden?

Verder is een belangrijk punt dat tussen bepaalde tijden geen reclame mag worden uitgezonden, zowel op radio als op televisie. Dit punt wordt ook genoemd wanneer het gaat over reclames die zich richten op het gokken in het algemeen, maar de tijd waarop reclames over kansspelen op afstand mogen worden uitgezonden is iets anders. Deze mogen namelijk niet tussen 6:00 en 21:00 worden uitgezonden. Algemene gokreclames zijn vanaf 19:00 niet meer verboden, maar reclames over kansspelen op afstand moeten wachten tot 21:00.

Je hebt als online casino dus een vergunning nodig om diensten als kansspelen aan te mogen bieden. Hiervoor mag reclame worden gemaakt, maar het is dan wel ten strengste verboden om daarbij reclame te maken voor andere diensten waarvoor geen vergunning is afgegeven. De reclame mag dus enkel gaan over de goederen of diensten die legaal kunnen worden aangeboden door het desbetreffende casino.

Heeft het online casino nog geen vergunning verkregen voor het aanbieden van online kansspelen? Dan mag er überhaupt geen reclame hiervoor worden gemaakt. Het valt dan onder een dienst die nog niet legaal kan worden aangeboden.

Verder mag de informatie die een speler krijgt over speelgedrag geen reclame bevatten. Gokkers worden vaak geïnformeerd over de grenzen bij het gokken, zoals winsten, uitbetalingen en inzetmogelijkheden. Hierbij mag er geen reclame worden gemaakt door het online casino die gaat over kansspelen op afstand.

Bereik van rolmodellen onder jongeren

Rolmodellen mogen dus geen rol nemen in de reclame die kansspelen promoot. Het substantiële bereik onder jongvolwassenen is daarbij een belangrijk punt dat de Kansspelautoriteit verder uiteenzet. 

Er wordt dan ook benoemd dat casino’s die kansspelen aanbieden zelf moeten nagaan wat dit substantiële bereik is. Deze moet volgens de Kansspelautoriteit tussen de 25% en 30% liggen. Dit wordt zelf bepaald door de aanbieder van de kansspelen. De Kansspelautoriteit gaat er vanuit dat vergunninghouders zorgvuldig omgaan met de bescherming van de spelers en daarbij in het bijzonder de bescherming van kwetsbaren zoals jongeren of gokverslaafden. Deze bescherming moet centraal worden gezet voordat een reclame getoond mag worden. 

Verder is een aanbieder van kansspelen zelf verplicht om het bereik van het rolmodel vast te stellen. Dit bereik moet onderzocht worden voordat een reclame met dit rolmodel getoond mag worden. Vanaf het moment dat het rolmodel te zien is in reclames, is de samenwerking namelijk definitief gestart.

Dit bereik kan worden vastgesteld door grondig onderzoek te doen naar het rolmodel. Zo kunnen alle mediakanalen gecontroleerd worden zoals sociale media, TV, radio en interviews. Dit lijstje kan worden aangevuld met elk medium waar het rolmodel te horen of te zien is. De resultaten van dit onderzoek dienen actueel te zijn en een representatieve weerspiegeling van het bereik van het rolmodel bij aanvang van de samenwerking. Een reclame die dus later gebruikt zal worden, zal nog steeds moeten voldoen. Het eerder uitgevoerde onderzoek zal dan nog steeds representatief moeten zijn.

Richt reclames niet op kwetsbare groepen

Het laatste artikel waar de Kansspelautoriteit naar verwijst, is dat waar wordt ingegaan op het richten van reclames op kwetsbare groepen. Meer specifiek gaat het juist om het feit dat dit niet gedaan mag worden. Hier worden vooral jongeren en jongvolwassenen mee bedoeld. Het is volgens de Kansspelautoriteit dan ook zeker niet de bedoeling dat zij de reclames over kansspelen te zien krijgen. 

Er kan op verschillende elementen worden gelet bij een reclame en waar deze zich op richt. Allereerst is de inhoud een belangrijk aspect om op te letten. Verder is het medium waarop reclame wordt gemaakt belangrijk, zoals onder andere televisie, radio en sociale media. Daarnaast is ook het tijdstip van het uitzenden van de reclame een belangrijk punt om rekening mee te houden. 

Zo mogen er bijvoorbeeld geen reclames over kansspelen worden uitgezonden tijdens programma’s die veel door jongeren worden gekeken. Ook platformen zoals TikTok, Instagram en Snapchat moeten vermeden worden, omdat veel jongeren gebruik maken van deze platformen.

Zelf beperken van risico

Er wordt van aanbieders van kansspelen met een vergunning dan ook verwacht dat zij zelf de risico’s zoveel mogelijk kunnen beperken. Zo kan ervoor worden gekozen om reclames enkel te richten op mensen boven een bepaalde leeftijd die zelf vastgesteld kan worden. Op die manier worden jongeren en jongvolwassenen zoveel mogelijk vermeden. Daarnaast kan er met alle betrokkenen afspraken worden gemaakt over uitingen en waar de reclame zich op wil richten. Op die manier kunnen afspraken ervoor zorgen dat de risico’s zoveel mogelijk beperkt blijven. Deze regels dienen dan wel te worden gehandhaafd. 

Het belangrijkste is dat een aanbieder van kansspelen er alles aan doet om het juiste publiek te bereiken. Het is bijna onmogelijk om ervoor te zorgen dat geen enkele jongvolwassene de reclame zal zien, maar er kan wel veel gedaan worden om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan dus worden gedaan door specifieke platformen te vermijden en reclames enkel uit te zenden na bepaalde tijden.