De Nederlandse wetgeving voor online casino’s, bekend als de Wet Kansspelen op afstand (Wet Koa), heeft een lange weg afgelegd voordat het in werking trad. Na jarenlang politiek steggelen, was het in 2021 dan echt zover dat er in Nederland legaal online kon worden gepeeld. We gaan in dit artikel verder in op de wetgeving online casino’s.

Een korte samenvatting van de totstandkoming van de wet Koa:

 1. Achtergrond en begin: De Wet Koa begon als een idee in het regeerakkoord van Kabinet Rutte II, met de erkenning dat het kansspelbeleid vernieuwd moest worden. Het wetsvoorstel werd voor het eerst besproken in mei 2013.
 2. Parlementaire behandeling: Na enkele jaren van discussie werd het wetsvoorstel in juni 2016 behandeld in de Tweede Kamer, en op 7 juli 2016 goedgekeurd. Drie jaar later, op 19 februari 2019, keurde ook de Eerste Kamer de wet goed.
 3. Inwerkingtreding: Oorspronkelijk was het plan om de wet medio 2020 in te voeren. Minister Sander Dekker stelde later voor om de wet op 1 januari 2021 van kracht te laten worden. Echter, door enkele vertragingen werd dit uiteindelijk uitgesteld tot 1 april 2021.
 4. Uiteindelijke invoering: Na diverse vertragingen, adviezen van de Raad van State en publicaties in het Staatsblad, werd 1 april 2021 vastgesteld als de officiële startdatum van de Wet Koa. Dit markeerde het moment waarop online casino’s officieel gereguleerd werden in Nederland.
 5. Eerste casino’s online: 1 oktober 2021 was de datum dat de eerste casino’s online gingen.

Nieuwe wet was nodig om diverse redenen

De noodzaak voor de nieuwe Wet Kansspelen op afstand (Koa) in Nederland werd gedreven door verschillende belangrijke factoren:

 1. Aanpassing aan digitale realiteit: Vóór de Wet Koa was de Nederlandse wetgeving niet aangepast aan de moderne digitale wereld, waarin online kansspelen een steeds grotere rol spelen. De oude wetgeving hield geen rekening met de aard en complexiteit van online gokken.
 2. Bescherming van consumenten: Er was een groeiende behoefte aan effectieve maatregelen ter bescherming van consumenten, vooral in termen van eerlijkheid van spellen, bescherming van spelerstegoeden, en maatregelen tegen gokverslaving.
 3. Bestrijding van illegaal aanbod: Zonder regelgeving was er een toename van illegale en ongereguleerde online gokdiensten, wat risico’s met zich meebracht voor spelers en geen inkomsten genereerde voor de overheid in de vorm van belastingen.
 4. Voorkomen van gokverslaving: De nieuwe wet introduceert strengere maatregelen om gokverslaving te voorkomen, zoals het verplicht stellen van spelerslimieten en de mogelijkheid tot zelfuitsluiting via het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks).
 5. Witwaspraktijken en fraude voorkomen: De Wet Koa helpt bij het voorkomen van witwassen en fraude door strengere regelgeving en toezicht op financiële transacties binnen de kansspelindustrie.
 6. Transparantie en integriteit: Door de wet wordt er van kansspelaanbieders verwacht dat zij transparant opereren, wat bijdraagt aan de integriteit van de kansspelmarkt.
 7. Regulering en belastinginkomsten: De wet maakt het mogelijk voor de staat om de online kansspelmarkt te reguleren en hieruit belastinginkomsten te genereren, wat voorheen niet het geval was met het illegale aanbod.
 8. Overeenstemming met EU-normen: Met deze wet komt Nederland ook meer in lijn met de regelgeving in andere EU-landen, waardoor een meer geharmoniseerde aanpak in de Europese kansspelmarkt ontstaat.

Kortom, de Wet Koa werd geïntroduceerd om een veilige, eerlijke, en goed gereguleerde omgeving voor online kansspelen te creëren, waarbij zowel de belangen van consumenten als de samenleving als geheel worden beschermd.

Wetgeving online casino’s – Voorwaarden voor een casino vergunning

De regelgeving omtrent de Wet Kansspelen op afstand (Koa) in Nederland is een uitgebreide en stringente set van eisen en voorschriften voor online kansspelaanbieders. Deze regels zijn ontworpen om zowel de integriteit van de kansspelmarkt te waarborgen als de consumenten te beschermen. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste eisen en voorwaarden voor het verkrijgen van een Koa-vergunning:

 1. Geen strafblad: Zowel de aanvrager als andere belangrijke betrokkenen in het bedrijf mogen geen strafblad hebben. Dit wordt getoetst door middel van een antecedentenonderzoek.
 2. Deskundigheid: Aanbieders moeten aantonen deskundig te zijn en op de hoogte van lokale wet- en regelgeving. Dit omvat ook opleiding van personeel.
 3. Financiële stabiliteit: Aanbieders mogen niet in financiële moeilijkheden verkeren, zoals faillissement of surseance van betaling.
 4. Gescheiden spelerstegoeden: Spelerstegoeden moeten gescheiden gehouden worden van het bedrijfskapitaal om te garanderen dat spelers altijd hun geld kunnen terugkrijgen.
 5. Vertegenwoordiging in Nederland voor kansspelverslaving: Aanbieders moeten een vertegenwoordiger hebben in Nederland voor kwesties rondom kansspelverslaving.
 6. Kansspelverslavingbeleid: Er moet een helder beleid zijn ter voorkoming van kansspelverslaving, aansluitend op het Nederlands stelsel van verslavingszorg.
 7. Reclame- en marketingbeleid: Reclame voor kansspelen moet voldoen aan strikte voorwaarden om onverantwoord gokgedrag en misleiding te voorkomen.
 8. Klantenservice en klachtenregeling: Er moet een adequate klantenservice en een duidelijke klachtenregeling zijn.
 9. Monitoring en melden van verdachte gokpatronen: Bij sportweddenschappen is het vereist verdachte gokpatronen te monitoren en te melden.
 10. Naleving wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft): Aanbieders moeten laten zien hoe zij deze wet naleven.
 11. Beleid rondom integriteitsrisico’s: Aanbieders moeten aantonen hoe zij omgaan met integriteitsrisico’s zoals fraude en misbruik.
 12. Procedure omschrijving betaaltransacties: Er moeten duidelijke procedures zijn voor het betaalverkeer, inclusief incidentenmanagement.
 13. Identificatiebewijzen verifiëren: Aanbieders moeten aantonen dat zij in staat zijn identificatiebewijzen te verifiëren.
 14. Aansluiting op Cruks: Aanbieders moeten aangesloten kunnen worden op het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) om spelers die uitgesloten zijn van deelname te kunnen identificeren.
 15. Controledatabank (CDB): Er moet een databank zijn waarin de Kansspelautoriteit kan controleren of aanbieders voldoen aan de vergunningsvoorwaarden.

Deze voorwaarden en vereisten zijn vastgesteld om een veilige en verantwoorde online kansspelmarkt in Nederland te garanderen, en om consumentenbescherming te bieden. Het is duidelijk dat de Kansspelautoriteit streeft naar een hoge standaard van bedrijfsvoering voor alle partijen die een Koa-vergunning willen aanvragen. Juris Steven Vrolijk legt hier uitgebreid uit hoe het proces van een vergunning aanvragen precies te werk gaat.

De Wet Koa ook heeft gevolgen voor fysieke casino’s

De Wet Koa (Kansspelen op afstand) heeft niet alleen gevolgen voor online casino’s in Nederland, maar beïnvloedt ook fysieke casino’s. Eerder overwoog de staat om Holland Casino te verkopen, wat in een ander wetsvoorstel stond genaamd ‘Modernisering speelcasinoregime’. Dit voorstel haalde echter niet genoeg steun in de Eerste Kamer en is ingetrokken.

Ondanks dit, onderging Holland Casino veranderingen door de Wet Koa. Zo heeft het bedrijf nu Holland Casino Online en een speciale Live Casino-studio in Scheveningen. Daarnaast zijn alle fysieke vestigingen, inclusief de 14 van Holland Casino en speelautomatenhallen zoals Fair Play Casino, Hommerson en Jack’s Casino, verbonden zijn met het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). Dit is een database met informatie over spelers die uitgesloten zijn van deelname aan kansspelen, hetzij door eigen keuze, verbanning door casino’s of plaatsing door derden.

De invoering van Cruks, oorspronkelijk gepland voor de ingangsdatum van de Wet Koa, werd uitgesteld tot 1 oktober 2021. Dit vanwege de impact van coronamaatregelen op de sector. Dit is was ook de datum dat er werkelijk legaal online kon worden gegokt in Nederland.

Regels voor bescherming van deelnemers aan (online) kansspelen

In eerste instantie waren er een aantal regels waar de online casino’s aan moesten voldoen. Na een onbeheersbare golf van reclames in de eerste maanden, werd de wet nog strenger.

 • Alle aanbieders van risicovolle kansspelen moeten met advies van ervarings- en verslavingsdeskundigen bepalen wanneer ze ingrijpen bij spelers die verslaafd dreigen te raken aan kansspelen. En op wat voor manier zij dit doen. Dit leggen ze vast in een zogeheten verslavingspreventiebeleid.  
 • Alle aanbieders van risicovolle kansspelen moeten bijhouden welke spelers vaak komen gokken of wedden. Als iemand te vaak komt of te veel geld uitgeeft, moeten zij de speler hierop wijzen. Wat voor actie ze ondernemen, hangt af van de situatie. Het gaat van praten met de speler of een online pop-upvenster tonen tot het opleggen van een gokstop.
 • Reclames en bonussen voor risicovolle kansspelen mogen niet gericht zijn op jongeren tot 24 jaar.
 • Bekende personen of die mensen die populair zijn onder jongeren mogen geen reclame maken voor loterijen.
 • Bekende personen en beroepssporters zoals profvoetballers mogen geen reclame maken voor risicovolle kansspelen.
 • Online goksites mogen alleen op internet reclame maken. Ze mogen geen reclame maken op televisie, radio en in bioscopen.
 • Online goksites mogen alleen reclame maken voor mensen boven de 24. Als spelers de reclame niet willen zien moeten ze dat aan kunnen geven op de website waar de reclame staat.
 • Reclames mogen niet gericht zijn op mensen met psychische problemen, mensen met gokproblemen of mensen met een verstandelijke beperking.

Wetgeving online casino’s – Meer veiligheid en controle

De nieuwe wet is er gekomen om deze nieuwe online gokken branche te gaan reguleren. De al bestaande Kansspelautoriteit heeft met de invoering van de wet Koa meer bevoegdheden gekregen. Zij hebben nu richtlijnen waar Nederlandse online Casino´s zich aan moeten houden. Ze zullen deze richtlijnen handhaven en daar controle op uitvoeren. Het gaat de KSA om het beschermen van de consument tegen louche praktijken en de gevaren op gokverslavingen.

Aanbieders zijn bijvoorbeeld verplicht de leeftijd van de spelers te controleren. Daarnaast zijn ze verplicht allerlei controle mechanismen in te stellen om gokverslaafde gebruikers te herkennen en te begeleiden waar nodig. Ondanks dat de speler zelf eindverantwoordelijk blijft, heeft ook de aanbieder van gokverslavende spelletjes een verantwoordelijkheid om verslaving en soms verregaande gevolgen te voorkomen.

Een derde element van de wetgeving richt zich op de voorkoming van fraude en criminele handelingen. Casino´s zijn een geliefd middel om geld wit te wassen. Daarnaast wil de overheid ook garanderen dat zij belasting kan innen over de gemaakte winsten. Voor 2021, zonder enige regulering, kwam er geen geld van de online gokindustrie bij de overheid terecht.

Wetgeving online casino’s – Kansspelautoriteit

In Nederland is de Kansspelautoriteit bevoegd om casino´s en andere kansspelen te reguleren en de wetgeving te handhaven. Dat doen zij op drie gebieden: speler bescherming, voorkomen van kansspelverslaving, en bestrijden van illegaliteit en criminaliteit. Deze autoriteit reguleert de Nederlandse markt zoals de Gambling Commission dat in het Verenigd Koninkrijk doet.

De Nederlandse kansspelautoriteit heeft de bevoegdheid om boetes toe te kennen tot een bedrag van 835.000 euro, zonder tussenkomst van justitie. Bij herhaling van de overtreding kan de autoriteit een dwangsom opleggen die betaald moet worden als er geen einde wordt gemaakt aan de overtreding. Mocht de aanbieder er dan nog steeds mee doorgaan, dan kan het Openbaar Ministerie ingeschakeld worden met een strafrechtelijk proces.