De wetgeving over online gokken is nogal eens onduidelijk. Mag je als speler nou online gokken of niet? Blijkt dat het momenteel een grijs gebied is met een gedoog beleid. Online casino´s zijn illegaal in Nederland, maar de speler mag wel gokken op buitenlandse casino´s. Gelukkig is er een wetswijziging aangenomen dit jaar die de online casino markt gaat legaliseren. We moeten wel nog tot 2021 wachten tot de nieuwe wet van kracht wordt.

Ook voor Holland Casino gaat er wat veranderen, want in een andere wetswijziging wordt geregeld dat het geprivatiseerd gaat worden en dat er vergunningen voor maximaal zes concurrerende vestigingen gaan komen. Minder fijn voor Holland Casino, dit tot op heden van een monopolie genoot, maar wel fijn voor de casino bezoekers.

De Kansspelautoriteit gaat de boel reguleren en krijgt er met de wetswijziging nieuwe bevoegdheden bij om deze nieuwe tak te reguleren. Zij heeft de macht om met boetes en dwangsommen overtreders aan te pakken. Het doel is om veiligheid en zekerheid voor de consumenten te garanderen, fraude tegen te gaan en gokverslavingen te voorkomen. En natuurlijk belasting te kunnen innen, maar dat leggen ze er niet zo dik bovenop.

Voorwaarden voor een casino vergunning

  • Veiligheid
  • Klantenservice
  • Casino software
  • casino spellen

Online gokken mag wel

Dat je alleen in een Holland Casino mag gokken, dat weten de meeste mensen wel. Maar hoe dat online zit is voor veel mensen onduidelijk. Het is een nieuwe ontwikkeling waar de wetgeving nog voor achterloopt. Er moet nog een hoop geregeld en gereguleerd worden. Maar wat betekent dat nou voor de speler. Is het legaal of illegaal om online te gokken?

Tot nu toe is het niet legaal voor een online casino in Nederland te opereren. Dat wil zeggen dat de Nederlandse Overheid geen vergunningen uitgeeft om een online casino op Nederlandse bodem te vestigen. Voor de overheid is het moeilijk om buitenlandse casino´s te weren, en voert sinds een aantal jaar een soort gedoogbeleid. Daar houden we van in Nederland.

Dat gedoogbeleid houdt heeft twee onderdelen. De belangrijkste is dat het spelers niet verboden is om op buitenlandse casino´s te gokken. Ofwel, het spelen van online gokspelletjes is wel toegestaan. Dat is natuurlijk fijn voor de honderdduizenden gokkende medelanders. De speler hoeft zich geen zorgen te maken over de wet.

De online casino´s mogen het de Nederlanders niet te makkelijk maken. Zij mogen de site niet in het Nederlands aanbieden en geen .nl domeinnaam hanteren. Daarnaast mogen zij ook niet het oer hollandse iDeal als betaalmogelijkheid aanbieden. Zo probeert de overheid te voorkomen dat online casino´s Nederlands lijken. Sites die deze normen schenden worden daadwerkelijk door de overheid aangepakt.

Nieuwe wet op kansspel op afstand

De tijdelijke gedoogregels zijn in het leven geroepen om de overgang naar de nieuwe wetgeving te overbruggen en toch enigszins te reguleren. Wetswijzigingen kosten nou eenmaal tijd. Sinds 2015 wordt hier al over gesproken in de Tweede Kamer. Gelukkig is dit jaar, in februari 2019, de nieuwe Wet Kansspelen op Afstand aangenomen door de Eerste Kamer. Dat is de laatste stap in het democratische proces.

Nu wordt er flink overlegd hoe deze wet uitgevoerd moet worden en wanneer deze in te voeren. De laatste berichtgevingen zeggen dat de wet in zal gaan vanaf september 2021. De wet voorziet ongeveer 90 vergunningen voor online casino´s in Nederland. Waarschijnlijk kunnen de vergunningen vanaf maart 2021 aangevraagd worden.

Meer veiligheid en controle

De nieuwe wet moet deze nieuwe branche gaan reguleren. Dat wil zeggen dat de bestaande Kansspelautoriteit meer bevoegdheden krijgt. Zij zal richtlijnen opstellen waar Nederlandse online Casino´s zich aan moeten houden. Zij zal deze richtlijnen handhaven en daar controle op uitvoeren. Het gaat om het beschermen van de consument tegen louche praktijken en de gevaren op gokverslavingen.

Aanbieders worden verplicht de leeftijd van de spelers te controleren bijvoorbeeld. Daarnaast worden zij verplicht allerlei controle mechanismen in te stellen om gokverslaafde gebruikers te herkennen en te begeleiden waar nodig. Ondanks dat de speler zelf eindverantwoordelijk blijft, heeft ook de aanbieder van gokverslavende spelletjes een verantwoordelijkheid om verslaving en soms verregaande gevolgen te voorkomen.

Een derde element van de wetgeving richt zich op de voorkoming van fraude en criminele handelingen. Casino´s zijn een geliefd middel om geld wit te wassen. Daarnaast wil de overheid ook garanderen dat zij belasting kan innen over de gemaakte winsten. Op dit moment, zonder enige regulering, vangt zij niets.

Vernieuwing Holland Casino

Niet alleen de wet voor online casino’s verandert, ook de bestaande wet voor fysieke casino’s gaat op de schop. Eigenlijk zou dat enkelvoud moeten zijn, want tot op heden is er maar een uitbater van fysieke casino’s in Nederland, het welbekende Holland Casino. Momenteel met 14 vestigingen door heel Nederland.

Holland Casino is zelfs een staatsbedrijf. Oftewel de Staat heeft een monopolie op kansspelen in Nederland. Wel een beetje gek natuurlijk anno 2019. De overheid heeft dus besloten om Holland Casino te privatiseren. Daarnaast zal zij vier vergunningen moeten opgeven om ruimte te maken voor concurrenten.

Tevens is de overheid van plan twee nieuwe vergunningen te maken. Dat wil zeggen dat er na de invoering van deze wetswijziging zes vergunningen zullen zijn voor een land-based casino. Mogelijk komen er dus zes concurrenten bij voor Holland Casino. Geen slechte zaak natuurlijk. Meer keuze voor ons gokkers.

Kansspelautoriteit

In Nederland is de Kansspelautoriteit bevoegd om casino´s en andere kansspelen te reguleren en de wetgeving te handhaven. Dat doen zij op drie gebieden: speler bescherming, voorkomen van kansspelverslaving, en bestrijden van illegaliteit en criminaliteit. Deze autoriteit is reguleert de Nederlandse markt zoals de Gambling Commission dat in het Verenigd Koninkrijk doet.

De kansspelautoriteit heeft de bevoegdheid om boetes toe te kennen tot een bedrag van 835.000 euro, zonder tussenkomst van justitie. Bij herhaling van de overtreding kan de autoriteit een dwangsom opleggen die betaald moet worden als er geen einde wordt gemaakt aan de overtreding. Mocht de aanbieder er dan nog steeds mee doorgaan, dan kan het Openbaar Ministerie ingeschakeld worden met een strafrechtelijk proces.