De geschiedenis van Qatar.jpg

De geschiedenis van Qatar gaat zeer ver terug in de tijd, om de complete historie kort samen te vatten is zeer lastig. De geschiedenis omvat namelijk tienduizenden jaren.

Een kleine groep nomaden hadden kampementen gebouwd zo’n vijftigduizend jaar geleden. Zo’n achtduizend jaar terug verplaatsen de nomaden zich door het ontstaan van de Perzische Golf. Qatar was al vroeg een handelsstaat bewijzen de potscherven uit andere gebieden.

Ook werd er rond 2000 voor Christus gehandeld in parels. Deze parelhandel hield lang stand. Ook rond 200 na Christus wisten de Sassaniden parels en paarse verf aan de man te brengen. Het Christendom deed haar intrede via de handel met Mesopotamië waardoor er verschillende kloosters gebouwd zijn.

Vierhonderd jaar later stuurde profeet Mohammed een gezant naar het gebied om ook Qatar tot de Islam te laten bekeren. Bisschoppen predikten nog nog tot de 7e eeuw, beide geloven liepen langs elkaar heen. Eind zevende eeuw ebde het Christendom weg. Midden dertiende eeuw wisselde Qatar telkens van heerser.

In de zestiende eeuw werd Qatar ingelijfd als vazalstaat van Portugal. De Portugezen zagen Qatar vooral als wingewest door de export van edelmetalen. De inwoners onderwierpen zich aan het Ottomaanse Rijk en tegen de westerlingen. Nederlanders en Britten verjoegen de Portugezen, die vervolgens door Arabieren eind zeventiende eeuw werden verjaagd. Na zowel onderdeel te zijn geweest van clan’s, stammen verbanden, Britten, Ottomanen, wederom de Britten (ditmaal als protectoraat) werd het land in de jaren ‘60 onafhankelijk.

Recente geschiedenis van Qatar

Eind jaren ‘40 bleek Qatar olie op zee te kunnen winnen waardoor er een financieel zeer gunstige toekomst gegarandeerd was. Onder het Britse bewind maakte de Qatari’s een snelle ontwikkeling door. Toch was er veel onvrede onder de bevolking ten aanzien van de Britten en de binnenlandse machthebbers. Ali bin Abdullah wist lange tijd sjeiks monddood te maken door hen ruim te compenseren met oliegeld, ten koste van ontwikkelingsprojecten. Hij trad in 1960 noodgedwongen af.

Hij schoof zijn zoon naar voren waardoor de macht binnen een klein clubje bleef, tot ongenoegen van de ontstane vakbond. Eind jaren zestig besloot Groot-Brittannië het protectoraat los te laten en haar militaire aanwezigheid af te bouwen. Omdat Qatar op zichzelf zeer kwetsbaar was zochten ze direct toenadering tot haar buurlanden.

Zowel Qatar als Bahrein bleven uiteindelijk opzichzelfstaand en gingen niet mee in de oprichting van de Verenigde Arabische Emiraten. Ahmad bin Ali verklaarde Qatar op 1 september 1971 onafhankelijk. Mede omdat hij dit vanuit zijn villa in Zwitserland deed waren de meeste Qatari’s klaar met hem. Een klein half jaar later werd hij afgezet. Khalifa bin Hamad werd de nieuwe emir. De politieke omgeving werd weliswaar gevuld met familie en vrienden, maar bin Hamad investeerde wel meer in sociale programma’s dan zijn voorgangers.

Een kleine 20 jaar later werd een bloedige coup gepleegd door nota bene de zoon van bin Hamad. Een tegencoup kwam er niet en bin Khalifa al Thani nam de macht over. Hij voerde een liberaler beleid dan zijn vader. Hij profiteerde maximaal van de grondstoffen waardoor Qatar het rijkste land per inwoner was geworden. Ondanks dat Qatar één van de rijkste landen ter wereld is door haar natuurlijke grondstoffen is de kloof tussen de inwoners gigantisch groot. Een kleine elite leeft in weelde alwaar de overgrote meerderheid van de bevolking moet leven in armoede.

Wereldkampioenschap voetbal 2022

In 2010 kreeg Qatar het wereldkampioenschap voetbal toegewezen voor 2022. Van begin af aan was er veel kritiek op de FIFA en het besluit. Qatar zou het Wereldkampioenschap verkregen hebben middels omkoping. Daarnaast moest het stadion in de winter worden gespeeld omdat in de zomer de temperaturen te heet zijn.

Ook zijn er veel nieuwe stadions gebouwd en bestaande stadions gemoderniseerd. Hiervoor zijn gastarbeiders gebruikt die in erbarmelijke omstandigheden zeer onveilig werk hebben moeten uitvoeren. Op tragische wijze zijn talloze slachtoffers hiervan het gevolg. The Guardian meldde begin 2021 dat er ruim 6500 arbeidsmigranten om het leven zijn gekomen tijdens het werken aan de bouw van wk-faciliteiten.

Beste Nederlandse bookmakers

Geografie

Qatar ligt in het Midden-Oosten aan de Perzische Golf. Buurlanden van Qatar zijn Saudi Arabië en Bahrein. Aan Saudi-Arabië grenst Qatar in het zuiden van het land. De connectie met Bahrein bestaat voor nu nog uit water maar er wordt gewerkt aan een 40 kilometer lange brug. Door diplomatieke problemen is het project uitgesteld. De bedoeling is om de brug te openen vlak voordat het wereldkampioenschap start.

Het land bestrijkt een gebied van zo’n kleine 12.000 vierkante kilometers. Vergelijkbaar met tweeënhalf keer de provincie Gelderland. Het land heeft een woestijnklimaat waarbij zowel de zomers als de winters heet zijn. Neerslag valt er zelden waardoor er weinig groen te zien is. Het woestijngebied kent ook kalkgebieden, zoutmoerassen en aan de kust van het schiereiland vindt men het meeste leven.

Kaart Midden Oosten
Kaart Midden Oosten

Een ruime honderd jaar geleden woonden er in Qatar slechts 10.000 mensen. Door de gastarbeiders is het aantal flink gestegen. In de jaren ‘90 woonden er een half miljoen mensen in het land. En sinds de toewijzing van het wereldkampioenschap is het aantal nog verder gestegen. Inmiddels wonen er ruim tweeënhalf miljoen in Qatar. Het merendeel heeft zich gevestigd in de hoofdstad Doha. Ook bestaat de overgrote meerderheid van de inwoners van Qatar uit buitenlanders. Zo wonen er zeer veel Pakistanen en mensen van Indiase komaf.